Troll Arkitekter har sine lokaler i en låve på Norigard på Driva i Oppdal. Låven er en moderne rekonstruksjon av den gamle låven som en gang sto på gårdstunet, og er tilpasset dagens gardsdrift; møbeldesign og -produksjon, keramikkverksted – og Troll Arkitekter.


Troll Arkitekter er et ungt arkitektkontor, som siden 2010 har opparbeidet seg solid erfaring innen nybygg, tilbygg og rehabilitering av bolig og hytte, og etter hvert også nærings- og forretningsbygg og større offentlige prosjekter. Vårt team består av daglig leder, fem arkitekter, én landskapsarkitekt, samt prosjektleder og jurist. For tiden faktisk også en fysioterapeut, med ansvar for administrasjon og KS/HMS.

I all hovedsak opererer Troll Arkitekter i Oppdalsregionen, men har fra tid til annen prosjekter ellers i landet. Vår inspirasjon fra Oppdalsfjella, og vår kunnskap om trebyggingstradisjoner og moderne arkitektur kommer våre prosjekt til gode, uansett lokasjon. Vi leverer god og ansvarsfull arkitektur, nye ideer og oppdatert kunnskap til lokalsamfunnet.

Alle kunder og samarbeidspartnere er alltid velkommen til å stikke innom Troll sine lokaler for en prat over en kopp kaffe!

Knut Sneve
daglig leder

Knut er utdannet tømrer og elektriker, og startet i byggebransjen i 1998. Han har også opparbeidet seg lang erfaring som både saksbehandler og serviceleder. Knut ble i 2017 ansatt som daglig leder og prosjektleder i Troll. Han jobber tett på både ansatte og kunder, og følger opp våre prosjekter gjennom planlegging, prosjektering og gjennomføring. Han er den som sørger for god flyt i arbeidet på kontoret. Knut er ellers en ivrig hobbymusiker og aktiv tobarnsfar, som gjerne tar med seg familien til fjells, sommer som vinter.


+47 918 69 234

Kyrre Norigard
arkitekt MNAL

Kyrre har bakgrunn fra snekkeryrket og tok svennebrevet som møbelsnekker i 1997. Han har opp gjennom årene jobbet som tømrer, spesielt med rehabilitering og nybygg av bolig og driftsbygninger. Kyrre ble ferdig utdannet arkitekt fra NTNU i 2008, og startet da opp på Oppdal med det som ble forløperen til Troll Arkitekter AS. Prosjektene han jobber med er fra de helt små private oppdrag til større offentlige oppdrag. Kyrre sjonglerer nå rollen som arkitekt i Troll, møbelsnekker for sitt eget snekkeri Nordigard Bruk, og livet som familiefar på Norigard.


+47 917 73 678

Gjermund Landrø
arkitekt MNAL

Gjermund fullførte masterstudiet ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo høsten 2013, hvor han hadde fordypning i boligarkitektur og norske trebygnings-tradisjoner. I 2014 flyttet han til Oppdal og startet i jobben som arkitekt hos Troll. Gjermund liker å jobbe tett på prosjektene, både på tegnebordet og på byggeplass, og anser det som den største fordelen med å jobbe på et lite kontor. Han og kona flyttet til Oppdal for å komme nærmere fjellene, og sammen med sine to barn elsker de å være ute på ski, sykkel og fjellturer.


+47 900 18 375

Csaba Zalan Gabor
sivilarkitekt

Csaba kommer opprinnelig fra Transylvania, og startet på sin arkitektutdannelse ved Institutt for arkitektur og urbanisme i 2004. Han ble ferdig utdannet i 2012 og jobbet som arkitekt i hjemlandet frem til 2014. Csaba la tidlig sin elsk på skandinavisk trearkitektur og mulighetene tre gir i arbeid med konstruksjoner. I 2014 tok han og kona steget og flyttet til Norge, og i 2016 etablerte de seg på Oppdal. Samme år startet Csaba som arkitekt hos Troll, der han daglig får jobbe med sin store lidenskap. Han har to barn og fritiden går med på å være med familien, sykling og reising.


+47 451 30 255

Idunn Dagestad
arkitekt MNAL

Idunn


+47 918 81 871

Sindre Berg Bodvar
arkitekt MNAL

Sindre er utdannet arkitekt fra AHO (Arkitekturhøgskolen i Oslo) i 2020 og landskapsingeniør fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) i 2013. I 2012 var han med å stifte KOTE, en plattformen for diskusjon om våre fysiske omgivelser på tvers av fagfelt. Sindre ser naturen som en viktig ressurs i planleggingen og formgivingen av våre omgivelser, og at vi gjennom landskap kan skape gode møter mellom arkitektur, natur og mennesker. Han og samboeren har flyttet til Oppdal for å komme nærmere naturen, og bruker fritiden i fjellet og med fluestanga langs elva.


+47 416 49 740

Johanne Askim Adde
landskapsarkitekt MNLA

Johanne har en bachelorgrad i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur fra Høgskolen på Vestlandet i Sogndal. Hun tok deretter en mastergrad i landskapsarkitektur ved NMBU og var ferdigutdannet i 2020. Som landskapsarkitekt har hun et sterkt engasjement knyttet til natur, landskap og mennesket. Hun har en stor bevissthet til hvordan vi som mennesker oppfatter og knytter oss til omgivelsene våre, der landskapet med naturens unike kvaliteter spiller en helt sentral rolle. I Troll får hun mulighet til å jobbe tett på prosjektene i ei bygd i utvikling, sammen med et engasjert fagmiljø der landskap og arkitektur som fagfelt møtes. Ikke overraskende finner Johanne stor glede i opplevelsene naturen gir henne, også på fritida. Du finner henne gjerne i klatreveggen, langs stien, i steinura eller på en fjelltopp med ski på beina!


+47 909 40 566

Emmanuel Banda
arkitekt

+47 459 13 440

Hanna Ishol
jurist

Hanna er utdannet jurist, og fullførte studiene ved Universitetet i Oslo i desember 2018. Hun har vært ansatt hos Troll siden høsten 2019. Hun har ansvar for byggesøknader, og også rollen som byggelånskontrollør. Når hun ikke er på jobb sees hun ofte ute på tur, i potetåkeren eller i kufjøset på Ekrann Gård.


+47 415 28 376

Eline Ekrann Aarak
administrasjon og byggesak

Eline er utdannet fysioterapeut, men har arbeidserfaring innen administrasjon og økonomi. Hun har jobbet hos oss siden februar 2019, og er for tiden vikar for Maren som er ute i permisjon. Ringer du til oss, er det stor sjanse for at det er Eline du møter i andre enden. Hun har blant annet ansvar for å sette opp tilbud til våre kunder, og for å koordinere videre fremdrift med arkitektene. Fritida bruker Eline aller helst ute i naturen sammen med familie og venner.


+47 926 02 958

Maren Grønset Solheim
prosjektleder

Maren ble ferdigutdannet sivilingeniør i byggeteknikk og arkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i 2014, og begynte i 2015 å jobbe som assisterende prosjektleder og senere prosjektleder i Statsbygg. Hun jobbet der helt frem til 2019, da hun returnerte til hjembygda med mann og barn og begynte som prosjektleder i Troll Arkitekter. Her har hun blant annet ansvar for byggesøknader og oppfølging av prosjekter. Nå som hun har flyttet hjem til Oppdal håper hun å få mer tid ute i naturen sammen med familien, både til fots og på ski.


For tiden i permisjon