Troll Arkitekter tar din idé videre med en engasjert strek. Vi tar med oss lokal kunnskap, identitet og materialer inn i moderne arkitektur.

Vår kompetanse er en nyttig brikke i ditt prosjekt. Vi kan bidra helt fra én spirende idé, fremme gode prosesser gjennom vår arkitektur og landskapsarkitektur, og helt frem til bygget står ferdig og ferdigattest skal søkes.

Vi finner løsningen og tilpasser våre tjenester til dine behov. Troll har et godt fotfeste i Oppdal og med mange dyktige samarbeidspartnere er vi også i stand til å henvise videre til entreprenører og andre aktører som skulle være aktuelle i de ulike prosjekter.


ARKITEKTEN
Arkitektens største ønske er å gjøre din idé til virkelighet. Vi møter deg der du er – og starter prosessen fra ditt utgangspunkt.

MULIGHETSSTUDIE
I en mulighetsstudie synliggjør vi potensialet på tomta, og kan etter ditt ønske presentere ulike løsninger for plassering av ett eller flere bygg. Vi tilstreber en arkitektur som ligger godt i terrenget, og som gjerne tar igjen linjene fra landskapet rundt. Der plassering allerede er valgt, for eksempel ved påbygg/tilbygg, synliggjør vi ulike alternativer for disse.

SKISSEFASE
I skissefasen tegnes første skisse med utgangspunkt i dialog med kunde. Idéer, ønsker og ambisjonsnivå avklares på forhånd. Dette kan være gjennom en eventuell mulighetsstudie, befaring på tomta, eller fysiske/digitale kundemøter. Når første utkast er klart, oversendes dette til deg, og skissefasen fortsetter med ønskede endringer/revideringer/nye forslag. Slik spilles ballen frem og tilbake mellom deg og arkitekten, til du er helt fornøyd med resultatet.

BYGGESØKNADSTEGNINGER
Etter endt skissefase leveres, hvis ønskelig, komplett sett byggesøknadstegninger (situasjonsplan, plan, snitt og fasade).

ARBEIDS- OG DETALJTEGNINGER
Vi leverer også arbeids- og detaljtegninger for entreprenører på byggeplass.

LANDSKAPSARKITEKTEN
Landskapsarkitekten har et sterkt engasjement knyttet til samspillet mellom natur, landskap og mennesket.

Faget fremmer en bevissthet rundt hvordan vi som mennesker oppfatter og knytter oss til våre omgivelser der landskapet med naturens mange unike kvaliteter spiller en helt sentral rolle. I Troll ivaretas disse komplekse prosessene gjennom å jobbe tett på prosjektene i et engasjert fagmiljø der landskap og arkitektur møtes. Sammen med landskapsarkitekten ser du potensialet i landskapet på tomta, og finner gode løsninger for plassering av bygg, vei og parkering i terrenget.

PROSJEKTLEDEREN
Prosjektlederen sørger for en elegant ferd fra første møte med arkitekt, til siste spiker er på plass.

Prosjektlederen deltar i prosjektet gjennom å være tett på både arkitekt, landskapsarkitekt og deg som kunde. Prosjektet følges nøye opp gjennom planlegging, prosjektering og gjennomføring.

Vi leverer også anbudsbeskrivelser (inkludert anbudstegninger fra arkitekt) slik at du som kunde skal kunne få sammenlignbare priser fra ulike entreprenører før du starter byggeprosessen. 

 
SØKNADSPROSESSEN
Hva nå? For å realisere drømmen, trengs nødvendige tillatelser fra din kommune.

Vi bistår med rådgivning for din byggesak, og gir deg informasjon om hva som kreves for å realisere dine byggedrømmer. Som ansvarlig søker tar vi ansvar for hele søkeprosessen, helt fra naboene varsles og til søknad om ferdigattest sendes inn til kommunen. For tiltak der det ikke kreves ansvarlig søker og andre ansvarlige foretak, hjelper vi deg likevel gjerne med søknadsprosessen.

Vi er alltid oppdatert på krav i relevante lover og forskrifter, og på reguleringsplaner/kommuneplaner som er aktuelle for det tiltaket du ønsker å søke.